CJENIK 2023.

PREDSEZONA: 01.01 – 31.03. 2023.
POSEZONA: 01.10. – 31.12.2023.
SOBAUSLUGACIJENA
Jednokrevetna 1/1Noćenje
Noćenje + doručak
Polupansion: noćenje + doručak + večera
32,00€
39,00€
50,00€
Dvokrevetna 1/2Noćenje
Noćenje + doručak
Polupansion: noćenje + doručak + večera
30,00€
37,00€
48,00€
Trokrevetna 1/3 Noćenje
Noćenje + doručak
Polupansion: noćenje + doručak + večera
28,00€
35,00€
46,00€
Cijene su izražene po osobi na dan.
Boravišna pristojba u predsezoni i posezoni se pribrojava iznosu vašega računa u iznosu od 1,06 € po osobi na dan
 
GLAVNA SEZONA 01.04. – 30.09.
SOBAUSLUGA CIJENA
Jednokrevetna 1/1Noćenje
Noćenje + doručak
Polupansion: noćenje + doručak + večera
40,00 €
47,00 €
58,00 €
Dvokrevetna 1/2Noćenje
Noćenje + doručak
Polupansion: noćenje + doručak + večera
35,00 €
42,00 €
53,00 €

Trokrevetna 1/3Noćenje
Noćenje + doručak
Polupansion: noćenje + doručak + večera
30,00 €
37,00 €
48,00 €
Cijene su izražene po osobi na dan.
Boravišna pristojba u predsezoni i posezoni se pribrojava iznosu vašega računa u iznosu od 1,59 € po osobi na dan .
Boravak manje od 3 noći naplaćuje se 30% više.
GRUPI se smještaj i prehrana obračunava po posebnoj PONUDI.


PREHRANA
7,30 sati – 10,30 sati DORUČAK bife samoposlužni7,00€
17,00 sati -18,00 satiVEČERA posluživana (nedjeljom nudimo ručak umjesto večere)11,00€
POPUSTI U PREHRANI ZA DJECU:0-3 godineGRATIS
4-10 godina50% cijene obroka
NOVO U PONUDISALATA KAO CJELOVITI OBROK: od lipnja do rujna izbor prema trenutnoj ponudi 5,00€

Call Now Button