PROGRAM 01.03.-01.07. 2018.

PROGRAM

01.03.-01.07.2018.

 

1. 09.-11.03.2018.

Tema: STARJETI NA DOBAR NAČIN

Ciljana skupina: osobe treće životne dobi

2. 16.-18.03.2018.

Tema: MOLITVA-SUSRET SA SAMIM SOBOM

Ciljana skupina: duhovna obnova za bračne parove

3. 23.-25.03.2018.

Tema: ZA KVALITETNIJI I ZDRAVIJI ŽIVOT – moći oprostiti i primiti oprost

Ciljana skupina: svi zainteresirani

4. 29.-31.03.2018.

Tema: USKRS U KUĆI BETANIJA

Ciljana skupina: svi zainteresirani

5. 05.-08.04.2018.

Tema: UMIJEĆE VOĐENJA LJUDI

Ciljana skupina: svi koji vrše službu vođenja ljudi u odgojno-obrazovnim ustanovama, poduzećima, radnim organizacijama svih vrsta…

6. 12.-15.04.2018.

Tema: DANI ŠUTNJE I MEDITACIJE

Ciljana skupina: svi zainteresirani

7. 20.-22.04.2018.

Tema: STARJETI NA DOBAR NAČIN

Ciljana skupina: osobe treće životne dobi

8. 27.04.-01.05.2018.

Tema: ŽEĐ DUŠE ZA BESKONAČNIM

Ciljana skupina: duhovne vježbe za sve zainteresirani

9. 04.-06.05.2018.

Tema: UMIJEĆE VOĐENJA LJUDI

Ciljana skupina: svi koji vrše službu vođenja ljudi u odgojno-obrazovnim ustanovama, poduzećima, radnim organizacijama svih vrsta…

10. 11.-13.05.2018.

Tema: STARJETI NA DOBAR NAČIN

Ciljana skupina: osobe treće životne dobi

11. 18.-20.05.2018.

Tema: SVETKOVINA DUHOVA-welness duha i tijela u Kući Betanija

Ciljana skupina: svi zainteresirani

12. 25.-27.05.2018.

Tema: DOŽIVLJAJ BOŽJE RIJEČI Lectio divina

Ciljana skupina: svi zainteresirani

13. 01.-03.06.2018.

Tema: TKO SAM JA U OČIMA SVOJIM I OČIMA DRUGIH?

Ciljana skupina: neudane ženske osobe i udovice

14. 08.-10.06.2018.

Tema: ZA KVALITETNIJI I ZDRAVIJI ŽIVOT – oprostiti i primiti oprost

Ciljana skupina: svi zainteresirani

15. 16.-23.06.2018.

Tema: POSLUŠNOST BOGU, RODITELJIMA I DJECI

Ciljana skupina: obitelji – roditelji sa svojom djecom

16. 25.06.-01.07.2018.

Tema: POSLUŠNOST BOGU, RODITELJIMA I DJECI

Ciljana skupina: obitelji – roditelji sa svojom djecom