EU – JAVNA NABAVA

04.01.2017.

logo_eu_javna_nabava_2017

 

U sklopu provedbe projekta ” Razvoj tvrtke BETANIJA d.o.o. rekonstrukcijom objekta za pružanje usluga u turizmu ” sukladno prilogu 4. “Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi” BETANIJA d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam objavljuje slijedeći postupak javne nabave:

 

1. REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE GRAĐEVINA